Avtale om strøm / vedlikehold

Denne avtale følger kontrakt på båtplassen som gjelder fra 1. april til 1. oktober, og samme neste år.

  • Det innbetales et forskudd/depositum på kr. 1.000,-
  • Fast gebyr pr. år er kr. 250,- inkl. mva.
  • Forbruket av strøm belastes med kr 1,25 inkl. mva. pr. kwt.

En eventuell endring på mer enn 10 % i strømpris, har en måneds varsel. Forskudd/depositum (kr. 1.000,-) blir fakturert samtidig med leie for båtplassen, men avregnet etterskuddsvis.

Leietakerens navn*

E-post*

Telefon*

Båtplass nr.*

Måler nr.*

Målerstand*

Dato*